PSYCHOLOG KRAKÓW


Idź do treści

Menu główne:


PRYWATNY GABINET PSYCHOLOGICZNY DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNY NEURON - PSYCHOLOG KRAKÓW

Studiowałam psychologię na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie gdzie w 1981 r. uzyskałam dyplom psychologa klinicznego. Egzamin specjalizacyjny pierwszego stopnia z psychologii klinicznej zdałam w październiku1994 r.
Psycholog Kliniczny

______________________

Doświadczenie zawodowe: Instytut Neurologii CMUJ w Krakowie przy ul. Botanicznej 3, Klinika Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie ul. Kopernika 21, Dom Pomocy Społecznej przy ul. Radziwiłłowskiej 8 w Krakowie, biegły sądowy z zakresu psychologii klinicznej w Sądzie Okręgowym w Krakowie, orzecznik Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Krakowie
Gabinet Psychologiczny
______________________


N E U R O N - Psycholog Kraków
Prywatny Gabinet Psychologiczny Diagnostyczno - Terapeutyczny Kraków, ul. Olszańska 5 pok. 215 B
Tel: 603 925 891
Psycholog Kraków

Gabinet został założony w roku 1992 i od momentu założenia uzyskał uznanie wśród wielu pacjentów. Początkowo gabinet miał siedzibę przy ul. Wróblewskiego w Krakowie, ale przeniesienie go na ulicę Olszańską 5 w roku 1997, uważam za pomysł najlepszy. Psycholog w Krakowie
napotyka duże trudności w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji swojego gabinetu.Mnie udało się znaleźć miejsce [zabacz mapkę] gdzie jest najlepsze połączenie komunikacyjne, zarówno dla pacjentów mieszkających w Krakowie jak i przyjeżdżających z poza miasta, gdyż w pobliżu jest dworzec kolejowy i autobusowy. Oprócz tego przed budynkiem, w którym mieści się gabinet, jest duży parking czynny do godziny 19:00.

Moją działalnością jest głównie pomoc psychologiczna w zakresie: Sytuacje Kryzysowe, Problematyka Osób Dorosłych, Zaburzenia Pamięci, Depresja, Zaniżona Samoocena, Problemy Seksualne, Zaburzenia Emocjonalne, Stany Lękowe, Problemy Osób Starszych, Zaburzenia Osobowości, Zaburzenia Zachowania, Zaburzenia Nastroju, Zaburzenia Rozwoju, Trudności w Relacjach z Otoczeniem, Trudności ze Snem, Zaburzenia Łaknienia, Doświadczenia Przemocy, Kryzysów w Rodzinie, Uzależnienia od Alkoholu, Narkotyków, itp. Posiadam również oferty dla potrzeb diagnostycznych, terapeutycznych i orzeczniczych takie jak: Diagnoza i Opiniowanie, Poradnictwo Psychologiczne, Konsultacje, Wspomaganie Rozwoju Osobistego,

Terapia Afazji, Terapia Pamięci, Terapia i Konsultacje Par, Psychoterapia Indywidualna, Pomoc psychologiczna w Zakresie Zaburzeń Seksualnych.
Wykonuję diagnozy psychologiczne w następujących celach: skierowanie przez neurologa, psychiatrę lub innego specjalistę jako badanie w procesie diagnostycznym, określenie zasobów i ubytków dla celów dalszego leczenia i rehabilitacji osób, które na skutek choroby lub urazu mózgu mają zaburzenia mowy o typie afazji, pamięci, orientacji, myślenia itd., opiniowanie na potrzeby różnych instytucji, konkretne badania psychologiczne dla celów orzeczniczych, określenie stopnia degradacji intelektualnej.
Metody stosowane w diagnostyce psychologicznej: wywiad kliniczny, obserwacja, testy do badania sprawności intelektualnej, ustalanie ilorazu inteligencji, ustalenie mocnych i słabych stron funkcjonowania intelektualnego w stanach po urazach czaszkowo-mózgowych, po wypadkach z wstrząsem mózgu, operacjach neurochirurgicznych, zatruciach tlenkiem węgla i innymi substancjami chemicznymi mogącymi uszkodzić centralny układ nerwowy, ustalenie czy nastąpiło chorobowe obniżenie funkcji intelektualnych, jeżeli tak to, w jakim zakresie. Ustalanie stopnia upośledzenia umysłowego u osób, u których rozwój intelektualny od dzieciństwa nie przebiegał prawidłowo. Badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych (pamięci, mowy, myślenia, praksji, agnozji), zmian organicznych w ośrodkowym układzie nerwowym.
Diagnostyka osobowości – testy projekcyjne i kwestionariuszowe umożliwiające stworzenie profilu osobowości. osoby badanej.
Dyplomowany psycholog kliniczny Violetta Marcinkiewicz-Gończowska

Prawa Autorskie 2010 Neuron Psycholog Kraków


Powrót do treści | Wróć do menu głównego